[1]
Jupowicz-Ginalska, A. 2020. Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów w Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4. Central European Journal of Communication. 13, 1(25) (Jun. 2020), 125-128. DOI:https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.1(25).12.