[1]
Trzcińska, J. 2017. Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn eds. 2016. Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. Central European Journal of Communication. 10, 1(18) (Mar. 2017), 143-145. DOI:https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).12.