(1)
Łódzki, B. Ewa Nowak (2014). Ustanawianie Agendy Politycznej Przez Media. Efekt Newsa W Polsce [Media-Policy Agenda-Setting. The News Effect in Poland]. Lublin: Wydawnictwo UMCS, Pp. 356, ISBN: 978-83-7784-511-0. cejc 2016, 9, 274-276.