(1)
Jupowicz-Ginalska, A. Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów W Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4. cejc 2020, 13, 125-128.