(1)
Trzcińska, J. Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn Eds. 2016. Zmiana W Dziennikarstwie W Polsce, Rosji I Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Pp. cejc 2017, 10, 143-145.