Jupowicz-Ginalska, A. (2020). Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów w Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4. Central European Journal of Communication, 13(1(25), 125-128. https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.1(25).12