Gajlewicz-Korab, K., & Szurmiński, Łukasz. (2022). Politicizing Poland’s Public Service Media: The Analysis of Wiadomości News Program. Central European Journal of Communication, 15(1(30), 72-91. https://doi.org/10.51480/1899-5101.15.1(30).4