JUPOWICZ-GINALSKA, A. Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów w Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4. Central European Journal of Communication, [S. l.], v. 13, n. 1(25), p. 125-128, 2020. DOI: 10.19195/1899-5101.13.1(25).12. Disponível em: https://journals.ptks.pl/cejc/article/view/134. Acesso em: 7 feb. 2023.