TRZCIŃSKA, J. Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn eds. 2016. Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. Central European Journal of Communication, [S. l.], v. 10, n. 1(18), p. 143-145, 2017. DOI: 10.19195/1899-5101.10.1(18).12. Disponível em: https://journals.ptks.pl/cejc/article/view/79. Acesso em: 23 sep. 2023.