Jupowicz-Ginalska, Anna. 2020. “Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów W Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4”. Central European Journal of Communication 13 (1(25):125-28. https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.1(25).12.