Gajlewicz-Korab, Katarzyna, and Łukasz Szurmiński. 2022. “Politicizing Poland’s Public Service Media: The Analysis of Wiadomości News Program”. Central European Journal of Communication 15 (1(30):72-91. https://doi.org/10.51480/1899-5101.15.1(30).4.