Trzcińska, Julia. 2017. “Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn Eds. 2016. Zmiana W Dziennikarstwie W Polsce, Rosji I Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Pp”. Central European Journal of Communication 10 (1(18):143-45. https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).12.