Gajlewicz-Korab, K. and Szurmiński, Łukasz (2022) “Politicizing Poland’s Public Service Media: The Analysis of Wiadomości News Program”, Central European Journal of Communication, 15(1(30), pp. 72-91. doi: 10.51480/1899-5101.15.1(30).4.