[1]
A. Jupowicz-Ginalska, “Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów w Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4”, cejc, vol. 13, no. 1(25), pp. 125-128, Jun. 2020.