Jupowicz-Ginalska, A. “Alicja Jaskiernia (2018). Monitoring wolności mediów W Europie [Monitoring Media Freedom in Europe]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Pp. 487 ISBN: 978-83-7545-840-4”. Central European Journal of Communication, vol. 13, no. 1(25), June 2020, pp. 125-8, doi:10.19195/1899-5101.13.1(25).12.