Trzcińska, J. “Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn Eds. 2016. Zmiana W Dziennikarstwie W Polsce, Rosji I Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Pp”. Central European Journal of Communication, vol. 10, no. 1(18), Mar. 2017, pp. 143-5, doi:10.19195/1899-5101.10.1(18).12.