Trzcińska, Julia. “Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn Eds. 2016. Zmiana W Dziennikarstwie W Polsce, Rosji I Szwecji. Analiza porównawcza [Change in Journalism in Poland, Russia and Sweden. Comparative Analysis]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Pp”. Central European Journal of Communication 10, no. 1(18) (March 31, 2017): 143-145. Accessed September 23, 2023. https://journals.ptks.pl/cejc/article/view/79.