(1)
Sobiech, M. Sprawozdanie Z VI Kongresu PTKS. compress 2022, 5, 104-107.