Flak, Łukasz. (2021). Television - a Healing Panacea or a Modern Pandemonium? Recenzja naukowa książki Piotra Tomasza Nowakowskiego pt. Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112 . Com.Press, 4(1), 138-143. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.235