Flak, Łukasz (2021) “Television - a Healing Panacea or a Modern Pandemonium? Recenzja naukowa książki Piotra Tomasza Nowakowskiego pt. Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112 ”, Com.press. Kraków-Wrocław, Poland, 4(1), pp. 138-143. doi: 10.51480/compress.2021.4-1.235.