Politicizing Poland’s Public Service Media: The Analysis of Wiadomości News Program

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/1899-5101.15.1(30).4

Keywords:

Polish media, public service media, politicization, propaganda techniques, Wiadomości news program

Abstract

This study explores the tensions between the mission and pluralism of the media versus the participation of the public service media (PSM) in government propaganda in Poland. We present the results of the hybrid qualitative-quantitative content analysis of the propaganda techniques used in Wiadomości – the main public TVP1 news program. Two weekly blocks of news were analyzed. The first was randomly selected from 2015-2020. The second was subsequently chosen for the same seven days, two years later. We assumed that this chronological difference would reveal changes in narration and propaganda used in the news. The analysis refers to the mission of PSM, as defined by the law in the Broadcasting Act (1992). The changes that occurred after 2015 were also the result of new legal regulations and personnel changes. The conclusions confirm that the news from the PSM is controlled and manipulated by the government.

Author Biographies

Katarzyna Gajlewicz-Korab, University of Warsaw

Katarzyna Gajlewicz-Korab (assistant professor, Dr. hab.) researches and teaches media, societal and technological transformations, focusing on European media policies and strategies. She has participated in several international research projects, including Lemel – an international research project dedicated to empirical validation of online news media. Her research interests include media cultures, creative media and data-driven transformation outcomes.

Łukasz Szurmiński, University of Warsaw

Łukasz Szurmiński, PhD, is an assistant professor at the Faculty of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw. His main fields of interest include analyzing the Polish media system, theory and practice of propaganda, eye-tracking, and face-tracking.

References

Adamowski, J. W. (2001). Media masowe w kampaniach politycznych [Mass media in political campaigns]. In: D. Waniek & J. W. Adamowski (eds.), Media masowe w praktyce społecznej (pp. 63-79). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bajomi-Lázár, P. (2015). Variations in media freedom: Why do some governments in Central and Eastern Europe respect media freedom more than other ones? Central European Journal of Communication, 8(14), 4–20.

Bennett, W. L., Lawrence, R. G., & Livingston, S. (2007). When the press fails. Chicago and London: University of Chicago Press.

Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe: The Free Press.

Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1995). The crisis of public communication. London and New York: Routledge.

Bodnar, A. (2020). Skarga na stronniczość Wiadomości TVP [Complaint for the bias on the part of Wiadomości TVP]. Retrieved April 9, 2021 from www.rpo.gov.pl/pl/content/stronniczosc-wiadomosci-rpo-pisze-do-krritv

Boykoff, M. T., & Boykoff, J. M. (2007). Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage. Geoforum, 38(6), 1190–1204.

Broadcasting Act [Ustawa o Radiofonii i Telewizji] (1992). Retrieved Apil 17, 2021 from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930070034

Brüggemann, M., Engesser, S., Büchel, F., Humprecht, E., & Castro, L. (2014). Hallin and Mancini revisited: Four empirical types of Western media systems. Journal of Communication, 64(6), 1037–1065.

CBOS (2018). Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej? [Is the Law and Justice party taking Poland out of the European Union?]. Retrieved April 14, 2021 from www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_154_18.PDF

Ciaglia, A. (2013). Politics in the media and the media in politics: A comparative study of the relationship between the media and political systems in three European countries. European Journal of Communication, 28(5), 541–555.

Dąbrowska, Z. (2021, April 14). Sondaż: PiS z 31 proc. poparcia. Hołownia przed Koalicją Obywatelską [Survey results: 31% support for PiS. Hołownia precedes the Civic Coalition]. Rzeczpospolita Retrieved April 17, 2021 from www.rp.pl/Polityka/304149919-Sondaz-PiS-z-31-proc-poparcia-Holownia-przed-Koalicja-Obywatelska.html

Dobek-Ostrowska, B. (2010). System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje [The party system vs. media in Poland – Dependencies and relations]. Studia Medioznawcze, 2(41), 13–26.

Dobek-Ostrowska, B. (2015). Między politologią i komunikologią: razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej [Between political and communication sciences: Together or separate? Comparative studies on politics and media relations in Central and Eastern Europe]. Politeja, 12(36), 27–50.

Dobek-Ostrowska, B. (2019). Polish media system in a comparative perspective: Media in politics, politics in media. Frankfurt: Peter Lang.

Donders, K. (2021). Public service media in Europe: Law, theory and practice. London and New York: Routledge.

Dopierała, W., & Ossowski, S. (2018). Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie Wiadomości TVP i „Faktów” TVN [Politicization of the news in Poland: A caste study of Wiadomości TVP and Fakty TVN]. Com.press, 2(1), 4–25.

Dragomir, M. (2005). Overview. In M. Dragomir (ed.), Television across Europe: Regulation, policy and independence, vol. 1 (pp. 13-184). Budapest: Open Society Institute.

Dziubka, K. (2020). Ziobryści znowu wycięci z TVP Info [Members of the Solidary Poland party of Zbigniew Ziobro cut out from TVP Info again]. Retrieved April 16, 2021 from https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tvp-znow-nie-zaprasza-ludzi-zbigniewa-ziobry/tb5hmms

Feldman, L., Hart, P. S., & Milosevic, T. (2017). Polarizing news? Representations of threat and efficacy in leading US newspapers’ coverage of climate change. Public Understanding of Science, 26(4), 481–497.

Freedom House (2020). Poland. Retrieved March 29, 2021 from https://freedomhouse.org/country/poland/nations-transit/2020

Hallin, D., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems. Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Herbut, R. (2002). Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych [Theory and practice of political parties]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaskiernia, A., & Pokorna-Igantowicz, K. (2017). Public service media vs. sovereign national media: Transition of public service media in Poland. In M. Głowacki & A. Jaskiernia (eds.), Public service media renewal. Adaptation to digital network challenges (pp. 171–192). New York: Peter Lang.

Klepka, R. (2018). Medialna walka o dobrą zmianę. Obraz wyborów parlamentarnych w 2015 w wybranych mediach [Media fight for a good change. The image of the parliamentary elections in 2015 in selected media]. Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner.

Korzeniewski, B. (2007). Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłości [Medialization and mediatization of memory – memory carriers and their role in shaping memory of the past]. Kultura Współczesna, 53(3), 5–23.

Kucharski, S. (2019). Miliardy w rekompensacie [Billions in compensation]. Press, 34. https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/56380,miliard-w-rekompensacie

Lee, A., & Lee, E. B. (1939). The fine art of propaganda. New York: Harcourt, Brace and Company.

Mendeluk, P. (2018). Trzy koncepcje zła w myśli filozoficznej oraz religijnej [Three concepts of evil in philosophical and religious thought]. Studia z historii filozofii, 4(9), 217–235.

Mielczarek, T. (2007). Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Środki masowego komunikowania w latach 1989-2006 [Monopoly. Pluralism. Concentration. Mass media in 1989-2006]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Miżejewski, M. (2018). Polityczne konsekwencje nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015‑2016 [Political consequences of the amendments to the media acts in Poland in the years 2015-2016]. Politeja – Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15(55), 285–307.

Nowak-Teter, E. (2021). Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie Wiadomości TVP 1 [Critical studies of the public media discourse: A case study of Wiadomości TVP1]. Res Rethorica, 8(1), 41–66.

Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji [Mediatization of politics and politicization of media. Two dimensions of mutual relations]. Studia Medioznawcze, 4(47), 18–20.

Osęka, P. (2020). Wiadomości wywindowały sztukę manipulacji na nieznany dotąd poziom. Ale nie wygrały Dudzie wyborów [Wiadomości upgraded the art of manipulation to unprecedented levels. But it did not win the elections for Duda]. Retrieved April 14, 2021 from https://oko.press/wiadomosci-wywindowaly-sztuke-manipulacji-na-nieznany-dotad-poziom-ale-nie-wygraly-dudzie-wyborow

Owruszko, J. (2019). Abonament RTV zostanie zlikwidowany, bo większość osób go nie płaci. Kto jest zwolniony z abonamentu radiowo-telewizyjnego? [The radio and TV subscription will be abolished, as most people do not pay it. Who is exempted from this subscription?]. Polska Times, 5 September. Retrieved March 16, 2021 from https://polskatimes.pl/abonament-rtv-zostanie-zlikwidowany-bo-wiekszosc-osob-go-nie-placi-kto-jest-zwolniony-z-abonamentu-radiowotelewizyjnego/ar/c1-14399589

Pallus, P. (2016). Prezes TVP kontra Nielsen. O co chodzi w tej wojnie? [The president of the Public TV versus Nielsen. What is this war about?]. Retrieved April 17, 2021 from https://businessinsider.com.pl/media/tv-radio/jacek-kurski-atakuje-nielsena/0qq7jrb

Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy [Press content analysis]. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Reporters Without Borders (2020). The world press freedom index. Retrieved April 17, 2021 from https://rsf.org/fr/classement

Reuters Institute (2020). Reuters Institute digital news report. Retrieved April 17, 2021 from https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf

Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP [Media rituals in mass communication. A case study of the Polish news programs Fakty TVN and Wiadomości TVP]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Seymour-Ure, C. (1974). The political impact of mass media. London: Constable.

Siebert, F. S., Peterson, T., Schramm, W. (1956). Four theories of the press. The authoritarian, libertarian, social responsibility, and soviet communist concepts of what the press should be and do. Urbana and Chicago: University of Illinois.

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative research. London: Sage.

Szot., L. (2020). Między wolnością a upolitycznieniem mediów publicznych [Between freedom and politicization of public media]. Przegląd Politologiczny, 2, 157–177.

Wąsicka, M. (2014). Politicization of the Polish media or mediatization of Polish politics? Where the worlds of the media and politics permeate. Central European Political Studies, 1, 141–155.

Węglińska, A. (2018). Dziennikarze telewizji publicznej w Polsce – między polityką, misją a rynkiem [The journalists of public television in Poland – between remit, political pressures and market]. Wrocław: University of Lower Silesia Publishing.

Wirtualnemedia (2021). Fakty liderem oglądalności w marcu. Wszystkie dzienniki z dużymi spadkami [Fakty as the leader of viewership in March. All TV news with significant decreases]. Retrieved April 11, 2021 from www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-lider-programy-informacyjne-prowadzacy-marzec-2021-rok-opinie-piotr-krasko-wiadomosci-stracily-700-tys-widzow

Wirtualnemedia (2018). Telewizja Polska chwali się oglądalnością Wiadomości z własnego pomiaru, a innych programów i TVP Info – z badania Nielsena [The Public Television boasts about news viewership according to their own measurements, and other programs and TVP Info – from the Nielsen study]. Retrieved April 18, 2021 from www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-chwali-sie-ogladalnoscia-wiadomosci-z-wlasnego-pomiaru-a-innych-programow-z-badania-nielsena

Włodarczyk. W. C. (2020). Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej [Remarks on the COVID-19 pandemics in Poland. The health policy perspective]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 18(2), 126–148.

Zamana, J. (2016). Styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Analiza retrospektywna [The leadership style of Jarosław Kaczyński: A retrospective analysis]. Studia Krytyczne/Critical Studies, 2, 201–213.

Downloads

Published

2022-06-23

How to Cite

Gajlewicz-Korab, K., & Szurmiński, Łukasz. (2022). Politicizing Poland’s Public Service Media: The Analysis of Wiadomości News Program. Central European Journal of Communication, 15(1(30), 72-91. https://doi.org/10.51480/1899-5101.15.1(30).4

Issue

Section

Scientific Papers