Public radio and the problem of demographic change. The presenters’ perspective on senior citizens’ well-being factors in Polish Radio programmes

Authors

  • Grażyna Stachyra Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

DOI:

https://doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).6

Keywords:

demographics, public radio, social inclusion, senior citizens, well-being, audial communication

Abstract

Poland is an ageing society, a fact that has social repercussions. Government programmes point to the necessity of improving the quality of life of senior citizens in various domains. An important objective in gerontology is to increase the activity of senior citizens, which renders ageing a less arduous process. This objective has been postulated to involve the media. Given its public service remit and the specificity of audial communication, which enables a non-stereotypical treatment of old age, Polish Radio is tasked with including in its programming issues concerning the social inclusion of senior citizens. The aim of this study is to test the hypothesis that presenters of public radio, broadly accessible and popular among senior citizens as it is, address their well-being in its regular programmes.

Author Biography

Grażyna Stachyra, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Grażyna Stachyra, PhD in literary studies and communication in the media at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, is a Lecturer in Social Communication at the UMCS University. She has published on radio genres and modus of communication in the Media, Culture & Society Journal and European Journal of Communication. She is a Vice-chair of the Radio Research Section at the European Communication Research and Education Association

References

Alasuutari, P. (1997). Why does the radio go unnoticed?. The Nordicom Review of Nordic Research on Media and Communication, a Special issue on Radio Research in Denmark, no 1, pp. 161–172.

American National Research Council (2001). Preparing for an Aging World. The Case for Cross-National Research. Washington D.C.: National Academy Press, pp. 34–43.

Argyle, M. (2004). Przyczyny i korelaty szczęścia. In: W. J. Czapiński (ed.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 165–203.

Baumann, K. (2006). Jakość życia w okresie późnej dorosłości — dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska, Vol. 14, no 4, p. 166.

Bożewicz, M. (2016). Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela. CBOS Komunikat z badań, no 162. Retrieved on 8 February, 2016 from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/ K_162_16.PDF.

Brzezińska A., Stolarska M., & Zielińska J. (2002). Poczucie jakości życia w okresie dorosłości. In: K. Appelt, J. Wojciechowska (eds.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, pp. 103–126.

Chyła, W. (1998). Technologicznie zapośredniczona (medialna) przestrzeń publiczna: ponowoczesna maszyna rządzenia bez ludzi. In: J. S. Wojciechowski & A. Zeidler-Janiszewska (eds.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej. Warszawa: Druk Inter Graf, pp. 25–40.

Council of the EU (2004). Joint Report by the Commission and the Council on Social Inclusion. Retrieved on 15 March, 2017 from http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/ final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf.

Czapiński, J., & Panek, T. (eds.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, pp. 355–372.

Diener E., Suh E. M., Lucas R. E., & Smith H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psycholical Bulletin, Vol. 125, no 2, pp. 276–302.

Donlon, M., Ashaman, O., & Levy, B. R. (2005). Creating a defense against television’s ageism. Journal of Social Issues, Vol. 61, pp. 307–319.

Dziomdziora, W. (2017). Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015–2020. Warszawa. Retrieved on 13 March, 2017 from http://sztukamediafilm.pl/wp-content/uploads/2014/09/SMF-Strategia-rozwoju-rynku-medialnego-w-Polsce-2015-2020.pdf.

Frieske, K. W. (1999). Marginalność społeczna. In: H. Domański et al. (eds.), Encyklopedia socjologii, Vol. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, pp. 167–171.

Frieske, K. W. (ed.) (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: IPiSS.

Frieske, K. W. (2008). Społeczna marginalność jako koszt systemowy. In: M. Jarosz (ed.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, pp. 20–21.

Ginter, J. (2013). Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewizyjnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Grotowska-Leder, J., & Faliszek, K. (eds.). (2005). Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Gryglewska, B. (2006). Prewencja gerontologiczna. In: T. Grodzicki, J. Kocemba & A. Skalska (eds.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica, pp. 47–52.

GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Studia i Analizy Statystyczne. Warszawa.

Hepp, A., & Hasebrink, U. (2013). Human Interaction and Communicative Figurations. The Trans-formation of Mediatized Cultures and Societies. Communicative Figurations. Working Paper, no. 2. Retrieved on 20 July, 2017 from http://www.kommunikative-figurationen.de/fileadmin/ redak_kofi/Arbeitspapiere/CoFi_EWP_No-2_Hepp_Hasebrink.pdf.

Jakubowska, H., Racinlewska, A., & Rogowski, K. (2009). Patrząc na starość. Kultura wizualna starości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jarosz, M. (ed.) (2008). Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Kalka, J. (2016). Portret społeczno-demograficzny seniorów. CBOS Komunikat z badań, no. 160. R-trieved on 8 February, 2016 from https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=J.+Kalka,+Portret+spo %C5%82eczno-demograficzny+senior%C3%B3w,+CBOS+Komunikat+z+bada%C5%84,+ nr+160/2016.

Kieszkowska-Grudny, A., Maliszewska, J., Siwy- Hudowska, A., & Nawrocki, S. (2014). Ocena jakości życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Gerontologia Polska, 2, p. 63.

KRRiT (2012), Przemiany w zwyczajach słuchania radia w latach 2001–2010. Warszawa. Retrieved on 20 July, 2017 from http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/ radio/problemowe/zwyczaje_radio_2001-2010.pdf.

Lisowska-Magdziarz, M. (2008). Media powszednie: środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McLeish, R. (2007). Produkcja radiowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, J. (ed.) (2008). Meandry wykluczenia społecznego. Warszawa: Komandor.

Omyła-Rudzka, M. (2016a). Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? CBOS Komunikat z badań, no 164. Retrieved on 8 February, 2016 from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_161_16.PDF

Omyła-Rudzka, M. (2016b). Sposoby spędzania czasu przez seniorów. CBOS Komunikat z badań, no 163. Retrieved on 8 February, 2017 from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_163_16.PDF.

Palmore E. B. (1990). Ageism: Negative and Positive. New York: Springer Publishing Company.

Pawlina, A. (2010). Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 8, pp. 99–115.

Pratkanis, A., & Aronson, E. (2003). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Romaniuk, A. (2014). Radio ma się dobrze — krótkie sprawozdanie z I kwartału 2014 r. Warszawa: Komitet Badań Radiowych. Retrieved on 4 April, 2017 from http://www.radiotrack.pl/index.php/kbr/aktualnoci-kbr/ 142-radio-ma-si-dobrze.html.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Retrieved on July, 2017 from http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/.

Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37(4), pp. 433–440.

Schmidt D. F., & Boland, S. M. (1968). Structure of perceptions of older adults: Evidence for multiple stereotypes. Psychology and Aging, 3, p. 116.

Shingler, M., & Wieringa, C. (1998). On Air. Methods and Meanings of Radio. London-New York--Sydney: Arnold.

Skrzypaczek, J., & Chorobik, M. (eds.) (2011). Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Stachyra. G., & Jędrzejewski, S. (2014). The image of the aged in the Polish radio. Towardss social inclusion. In: I. Carpentier Reifova & T. Pavlickova (eds.), Media, Power and Empowerment. Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 27–33.

Stangor, Ch., & Schaller, M. (1999). Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. In: C. N. Macrae, Ch. Stangor & M. Hewstone (eds.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 13–36.

Superseriale (2012). Retrieved on 12 April, 2012 from http://superseriale.se.pl/seriale/powstaje-nowy-czterdziestolatek-ale-tylko-w-radiu_210630.html.

Szarota, Z. (2002). Percepcja starości wśród studentów. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, Vol. 55, pp. 129–146.

Szmigielska, B., Bąk, A., & Hołda, M. (2012). Seniorzy jako użytkownicy Internetu. Nauka, 2, p. 145.

Thell, N., & Jacobsson, K. (2016). “And how old are you?”: Age reference as an interpretative device in radio counselling. Journal of Aging Studies, Vol. 39, pp. 31–43.

Tomczyk, L., & Wąsiński, A. (eds.) (2013). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1–2, pp. 5–269.

Trochimczuk, M. (2017), Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2016 r. Warszawa. Retrieved on 20 July, 2017 from http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/ kontrola/program/radio/kwartalne/rynek_radiowy2016.pdf.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i Telewizji, Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34, rozdz. 4, art. 21, 31–32.

Welsch, W. (2005). Estetyka poza estetyką. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.

Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118), Monitor Polski, 2014.

Ziębińska, B. (2010). Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Katowice: Śląsk.

Downloads

Published

2018-10-11

How to Cite

Stachyra, G. (2018). Public radio and the problem of demographic change. The presenters’ perspective on senior citizens’ well-being factors in Polish Radio programmes . Central European Journal of Communication, 11(2(21), 198-217. https://doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).6

Issue

Section

Scientific Papers