Editorial Team

Editor in Chief
Dominika Popielec, PhD

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Editorial Assistant
Krzysztof Marcinkiewicz, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Technical Editor
Paweł Nowak, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Language Editor
Katarzyna Lorenc, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Editorial Team
 

Magdalena Wilk, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Patrycja Cheba, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Weronika Dopierała, MA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Dagmara Sidyk-Furman, MA

Uniwersytet Warszawski

Mateusz Sobiech, MA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

Beata Użarowska, MA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Roksana Zdunek, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie