Editorial Team

Editor in Chief
Dominika Popielec, PhD

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Editorial Assistant
Tomasz Łysoń, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Technical Editor
Paweł Nowak, PhD

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Language Editor
Katarzyna Lorenc, PhD

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Editorial Team
 

Magdalena Wilk, PhD

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Patrycja Cheba, MA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Weronika Dopierała, MA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Dagmara Sidyk-Furman, MA

Uniwersytet Warszawski

Mateusz Sobiech, PhD

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 

Beata Użarowska, MA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Roksana Gloc, PhD

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie