Announcements

  • Call for Papers 6 (2) 2023

    2023-05-25

    Szanowni Państwo,

    w wielu krajach, w tym także w Polsce, media tradycyjne – takie jak prasa, radio czy telewizja – zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z rozwoju mediów cyfrowych i coraz większego determinizmu technologicznego. Obecnie przed środkami masowego przekazu stoją jednak nie tylko liczne problemy czy zagrożenia, ale także szanse i możliwości. Choć rosnąca popularność Internetu i mediów społecznościowych spowodowała, że zainteresowanie odbiorców tradycyjnymi mediami się zmniejszyło, to ich rola i udział w kreowaniu opinii publicznej nie uległy zmianie (Instytut Monitorowania Mediów, 2023). Pomimo wielu przeciwności, pojawiły się trendy, które mogą napawać optymizmem – m.in. rosnąca liczba mediów cyfrowych pozwalająca na większą różnorodność treści medialnych.

    Read more about Call for Papers 6 (2) 2023