Call for Papers: Media a datafikacja, algorytmizacja i sztuczna inteligencja: relacje i implikacje

2022-11-08

„Czwarta rewolucja przemysłowa” (Schwab, 2018) niesie ze sobą szereg wyzwań w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk pokrewnych. Wzrasta rola algorytmów i automatyzacji w produkcji, dystrybucji i konsumpcji treści medialnych. Rewolucja ta skłania nas do dyskusji nad rolą, jaką we współczesnych mediach i badaniach nad nimi, odgrywają nowe inteligentne technologie, takie jak m.in. algorytmy, sztuczna inteligencja czy “Internet rzeczy”. Ogromna ilość danych stworzyła bezprecedensową okazję do zastanowienia się, w jaki sposób zrewolucjonizowało to dyscyplinę, przynosząc tym znaczące implikacje dla poszczególnych jednostek, branży medialnej, ale również szerzej – dla całego społeczeństwa.

Niniejsze wydanie wykracza poza dominującą konstatację i zachęca badaczy mediów do podjęcia krytycznej analizy w tym zakresie. Celem numeru jest zebranie szerokiego zakresu naukowych i praktycznych perspektyw na temat relacji między mediami a innowacjami technologicznymi. Pragniemy stworzyć młodym naukowcom platformę do dyskusji nad współczesnymi dylematami w obszarze komunikacji oraz do prezentacji badań własnych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby opracowań tych kwestii. Mile widziane są propozycje artykułów naukowych nawiązujących, ale nie ściśle ograniczonych, do następujące obszarów zainteresowania:

 • Psychologiczne, społeczne, polityczne i kulturowe implikacje algorytmizacji, sztucznej inteligencji i Big Data
 • Demokracja i polityka w kontekście transformacji medialnych
 • Sztuczna inteligencja (AI) jako generator treści
 • Algorytmy mediów społecznościowych
 • Manipulacja, dezinformacja: fake newsy i deep fake
 • Etyka w prowadzeniu badań Big Data
 • Wyzwania metodologiczne w erze Big Data
 • Dziennikarstwo danych (data journalism)
 • Boty i chatboty
 • Internet Rzeczy (IoT) jako nowe oblicze komunikacji
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w społeczeństwie cyfrowym: konteksty, konsekwencje, krytyka
 • Wojna w Ukrainie w dobie platformizacji

Do publikowania zachęcamy wszystkich badaczy mediów i komunikacji społecznej, a także studentów ostatnich lat studiów zainteresowanych tym obszarem. Mamy ogromną nadzieję, że najnowsze wydanie “Com.press” przyczyni się do spojrzenia na zaproponowane zagadnienia w oryginalny sposób.

Wymogi redakcyjne: journals.ptks.pl/compress/about/submissions

Termin nadsyłania publikacji: 31 stycznia 2023

Termin publikacji: czerwiec 2023

Zgłoszenie artykułu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Open Journal System. Aby przesłać tekst, konieczna jest rejestracja na stronie: journals.ptks.pl/compress

O tym, czym jest OJS i jak wygląda szczegółowy proces zgłoszenia przeczytać można w artykule: Wydawnicza nowoczesność, czyli wdrożenie Open Journal System w czasopiśmie naukowym „Com.press”