Call for Papers 6 (2) 2023

2023-05-25

W branży medialnej i reklamowej wzrasta rola uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, hiperpersonalizacji i algorytmów, a ruch w Internecie coraz częściej generowany jest poprzez kanały mobilne. Rola AI w mediach jest więc częstym tematem konferencji naukowych w dyscyplinie nauk o mediach i komunikacji społecznej, świadczą o tym choćby rozważania podjęte podczas VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, którego tematyka skupiona była właśnie wokół algorytmizacji i sztucznej inteligencji. Dynamiczna zmiana – zarówno technologiczna, jak i społeczna – rodzi pytanie o kondycję współczesnych mediów. Jaka jest rola dziennikarza w obecnych, cyfrowych czasach? Czy sztuczna inteligencja zastąpi reportera? Czym jest dziennikarstwo jakościowe w XXI wieku? Najbliższe wydanie czasopisma „Com.press” jest przestrzenią, w której badacze mogą podjąć naukową refleksję na temat współczesnej branży internetowej, mediów oraz handlu elektronicznego, przed którymi stoi wiele wyzwań – zarówno tych technologicznych, jak i etycznych.

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru naszego czasopisma dla młodych naukowców. Mile widziane są prace, które będę skupione wokół następujących zagadnień:

  • Dylematy moralne i etyczne w pracy dziennikarzy i mediaworkerów w dobie rozwoju sztucznej inteligencji
  • Opinia publiczna w społeczeństwie wiedzy
  • Nowe gatunki dziennikarskie (intuicyjność, mobilność, interaktywność)
  • Rozwój produktów mobilnych i komunikacji mobilnej
  • Subskrypcyjny model finansowania mediów i produktów SaaS
  • Sztuczna inteligencja a rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • Personalizacja w handlu elektronicznym i mediach
  • Dziennikarstwo jakościowe a rozwój ChatGPT
  • Rozwój technologii a manipulacja w mediach (fake news, deep fake, trolling)
  • Wojna w Ukrainie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji

 

Do publikowania zachęcamy wszystkich badaczy mediów i komunikacji społecznej, a także osoby zainteresowane, polityką, komunikacją marketingową oraz ich wzajemnymi powiązaniami. Istnieje możliwość publikowania w języku angielskim. Uprzejmie prosimy jednak autorów tekstów anglojęzycznych o zapewnienie finansowania korekty językowej przez native speakera.

Wymogi redakcyjne: http://bit.ly/Instrukcja-compress

Termin nadsyłania publikacji: 30 czerwca 2023

Termin publikacji: listopad 2023

Wszystkie prace należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Open Journal System. Aby zgłosić pracę, należy zarejestrować się na stronie: journals.ptks.pl/compress. Więcej informacji o tym, czym jest OJS i jak wygląda proces rejestracji, można znaleźć na stronie: http://bit.ly/OJS-compress.