Research on the impact of the COVID-19 pandemic on media and communication in selected Polish and international scientific journals.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.335

Keywords:

COVID-19, media studies, meta-analysis, research trends

Abstract

The paper provides a meta-analysis of research conducted on the impact of the COVID-19 pandemic on the media and social communication. It consists of a content analysis of ten Polish and ten international scientific journals. From N=1214 abstracts, a sample of n=56 abstracts concerning the studied subject matter was selected and analyzed, with the focus on such topics as: fields of study, methodological paradigms, research methods, theoretical frameworks, and research topics. The study showed that: 1) the main fields of studies of the COVID-19 pandemic impact on the media and social communication included media content, media impact, and media audiences; 2) qualitative methodology was the most common methodological paradigm used; 3) case study was the most common research method used. The paper may be of interest to researchers conducting meta-analyses in the field of media and social communication.

References

Babbie, E. (2019). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Balcerzak, A., Gackowski, T. (2009). Analiza zawartości. W: T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania wizerunku w mediach (s. 17–32). Warszawa: CeDeWu.

Górny, M. (2016). Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa. W: W. Babik (red.), Nauka o informacji (s. 23–40). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Jabłonowski, M., Jakubowski, W. (2014). Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji. Studia Medioznawcze 59(4), 11–24.

Jabłonowski, M., Mielczarek, T. (2018). Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja. Studia Medioznawcze 19(4), 13–27. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34

Kamhawi, R., Weaver, D. (2003). Mass Communication Research Trends from 1980 to 1999. Journalism and Mass Communication Quarterly 80(1), 7–27.

Koredczuk, B., Woźniak-Kasperek, J. (2019). Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach – odrębność czy komplementarność? Studia Medioznawcze 20(3), 212–224. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.3.124

Minister Edukacji i Nauki (2021). Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych [dostęp: 02.06.2021]

Nahotko, M. (2010). Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nowak, P. (2008). Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Opaliński, Ł. (2017). Bibliometryczna metodologia prognozowania i oceny rozwoju dyscyplin naukowych. Analiza piśmiennictwa. Część 1. Publikacje pionierskie, metoda powiązań bibliograficznych, metoda współcytowań i metoda współwystępowania specjalistycznej terminologii naukowej. Zagadnienia Informacji naukowej 55(1), 34–65. https://doi.org/10.36702/zin.348

Pindlowa, W. (2013). Pole badań informacji naukowej – problemy zmienne i niezmienne. W: E. Chuchro, B. Sosińska-Kalata (red.), Nauka o informacji w okresie zmian (s. 53–61). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

SCOPUS (2021). Sources. Pobrano z: https://www.scopus.com/sources.uri [dostęp: 28.05.2021]

Sosińska-Kalata, B. (2013). Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej 51(2), 9–41.

Stefaniak, B., Skalska-Zlat, M., Cisek, S. (2016). Metody badań w nauce o informacji. W: W. Babbik (red.), Nauka o informacji (s. 89–122). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Torres-Salinas, D. (2020). Ritmo de crecimiento diario de la producción científica sobre Covid-19. Análisis en bases de datos y repositorios en acceso abierto. El Profesional de La Información, 29(2), 1–6. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.15

Wiorogórska, Z. (2020). Crisis Situations and Information Science. Selected Issues in the Context of the COVID-19 Pandemic. Zagadnienia Informacji Naukowej 58(2A), 9–18. https://doi.org/10.36702/zin.737

Published

2021-12-28

How to Cite

Kuliński, H. (2021). Research on the impact of the COVID-19 pandemic on media and communication in selected Polish and international scientific journals. Com.Press, 4(2), 6-19. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.335