Reporting social protests as a reaction to the sentence Of the Constitutional Tribunal of 22.10.2020 on the premises allowing legal abortion in Poland. Comparative analysis of „Fakty” TVN, „Wiadomości” TVP1 and „Wydarzenia” Polsat

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.481

Keywords:

media, news programs, reporting, All-Poland Women's Strike, television, public media, commercial media, social protests

Abstract

The authors of the article analyzed how television news programs covered social protests following the ruling of the Constitutional Tribunal. It concerned the inconsistency with the Constitution of the Republic of Poland of the provisions of the Act of 7 January 1993 on family planning, protection of the human fetus, and the conditions for permissibility of pregnancy termination, which permitted abortion in the case of the occurrence of an embryopathological premise. A hypothesis was formulated according to which the way of reporting on social protests depends on the political bias of a given TV station, which is reflected in the created narrative around the discussed events. The research was conducted on a sample of selected news programs – „Fakty” TVN, „Wiadomości” TVP1, and „Wydarzenia” Polsat - which covered events taking place from the day of the above-mentioned judgment to one of the largest demonstrations in Poland - the "March on Warsaw". The analysis was carried out by means of quantitative and qualitative methods, selecting criteria concerning, among others, the time devoted to the coverage of social protests and the ruling, the presentation of the statements of individual parties to the conflict, and the narration given to the events in question.

References

Awantura w Sejmie. Protest posłanek Lewicy i wykluczenia z obrad [WIDEO]. Pobrane z: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-27/awantura-w-sejmie-poslowie-ko-wykluczeni-z-obrad-wideo/ [data dostępu: 15.10.2022].

Czarnecka, K. (2020). Dlaczego strajki kobiet są tak masowe? Co je wciąż napędza?. Pobrane z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1979390,1,dlaczego-strajki-kobiet-sa-tak-masowe-co-je-wciaz-napedza.read [data dostępu: 15.10.2022].

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chrobak, P. (2012). Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku. Edukacja Humanistyczna 2.

Klepka, R. (2018). Obrazy polityki w mediach. Podstawowe uwarunkowania (s. 16–20). [w:] R. Klepka (red.). Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Klimkiewicz, B. (2018). Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów (s. 302–305). [w:] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Kowalski, T. (2017). Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych. Studia Medioznawcze, 2.

Kublik, A. (2020). Kaczyński gada Od Rzeczy. Przeraża i Straszy. Porane z: https://wyborcza.pl/7,75968,20154391,kaczynski-gada-od-rzeczy-przeraza-i-straszy.html [data dostępu: 06.08.2021].

Nycz, M. (2020). Strajk Kobiet. Zamieszki w Warszawie. Ataki na protestujących, ponad 30 osób zatrzymanych. Pobrane z: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-strajk-kobiet/news-strajk-kobiet-zamieszki-w-warszawie-ataki-na-protestujacych-,nId,4825360#crp_state=1 [data dostępu: 15.10.2022].

Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, Studia Medioznawcze, 4.

Oświadczenie Kaczyńskiego: Musimy bronić naszych kościołów za każdą cenę. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1494648,kaczynski-zabral-glos-ws-wyroku-tk-innego-byc-nie-moglo.html [data dostępu: 15.10.2022].

Pawlik, G. (2009). Stronniczość polityczna mediów w demokracji (s. 147–148). [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Seklecka, A. (2011). Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 roku. Toruń: Adam Marszałek.

Skarżyńska, K. (2002). Co robi z nami telewizja?. Kultura Popularna, 2.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1722 (skrót: u.r.t.).

Skąd Polacy czerpią informacje?. Pobrane z: http://ibims.pl/skad-polacy-czerpia-informacje-o-polsce-i-swiecie-raport-ibims-i-ibris/ [data dostępu: 01.08.2021].

Strajk Kobiet. Zagraniczne media o piątkowych protestach w Polsce. Pobrane z: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-31/strajk-kobiet-zagraniczne-media-o-piatkowych-protestach/ [data dostępu: 05.08.2021].

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., K 1/20, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A” 2021, nr 1.

Wyrok Trybunału ws. aborcji. Kinga Duda zabrała głos. Pobrane z: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-28/wyrok-tk-ws-aborcji-kinga-duda-zabrala-glos/?ref=article [data dostępu: 20.07.2021].

Zielińska, D. (2020). Monitor Pluralizmu Mediów 2020. Pobrane z: https://sdp.pl/monitor-pluralizmu-mediow-2020/ [data dostępu: 15.05.2021].

Published

2022-12-31

How to Cite

Mania, K., & Dopierała-Kalińska , W. (2022). Reporting social protests as a reaction to the sentence Of the Constitutional Tribunal of 22.10.2020 on the premises allowing legal abortion in Poland. Comparative analysis of „Fakty” TVN, „Wiadomości” TVP1 and „Wydarzenia” Polsat. Com.Press, 5(2), 36-59. https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.481