Television - a Healing Panacea or a Modern Pandemonium?

Recenzja naukowa książki Piotra Tomasza Nowakowskiego pt. Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.235

Keywords:

Television, The impact of TV on viewers, The influence of TV, Fast food for the brain

References

Camus, A. (1981). Dżuma. Warszawa: PIW.

Casetti, F., Odin, R. (1994). Od paleo- do neo-telewizji. W: A. Gwóźdź (red.). Po kinie. Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. (s. 115–136). Kraków: Universitas.

Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną. Kraków: WUJ.

Godzic, W. (2002). Telewizja jako kultura. Kraków: Rabid.

Gombrowicz, W. (1993). Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hall, S. (1987). Kodowanie i dekodowanie. Przekazy i Opinie. 1–2. 58–71.

Jackowski, J.M. (1997). Do zwycięstwa. W: Bitwa o prawdę. Warszawa: Ad Astra.

Mittell, J. (2001). A Cultural Approach to Television Genre Theory. Cinema Journal. 40(3). 3–24.

Nowakowski, P.T. (2002). Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice. Tychy: Maternus Media.

Published

2021-06-14

How to Cite

Flak, Łukasz. (2021). Television - a Healing Panacea or a Modern Pandemonium? Recenzja naukowa książki Piotra Tomasza Nowakowskiego pt. Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002, ss. 112 . Com.Press, 4(1), 138-143. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.235