On the Art of Storytelling: The Use of Storytelling in Social Campaigns and Commercial Advertising

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.261

Keywords:

storytelling, narrative marketing, social campaign, communication, brand

Abstract

In the paper, we analyze how storytelling is used in creating social campaigns and commercials by different actors. Storytelling is a method of communication and creating relationships basing on emotions. These emotions build trust between the participants of the communication process and encourage the exchange of experience. Therefore, storytelling is increasingly used as a part of strategic planning by many companies. It is also used in sales promotion to build brand identity, strengthen recognition and credibility as well as in creating social campaigns which are important instruments of modern communication. Such social campaigns are conducted by various entities, including institutions, enterprises, NGOs, and citizens, and contribute to the improvement of the world. At the same time, companies create social campaigns to build a positive brand image. The image of a brand that not only cares about its sales and profits but also about its surroundings.

References

Baer, P. (2020). 5 udanych kampanii, które opowiadają niezwykły storytelling. Pobrane z: http://pr-owiec.pl/5-udanych-kampanii-ktore-opowiadaja-niezwykly-storytelling/ (02.02.2020).

Encyklopedia Marketingu (2020). Storytelling. Pobrane z: http://nowymarketing.pl/a/6715,s-storytelling-encyklopedia-marketingu [dostęp 02.02.2020].

Fog, K., Budtz, C., Munch, P., Blanchette, S. (2013). Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Saatchi & Saatchi.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2009). Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2013). Marketing społecznie zaangażowany – korzyści i zagrożenia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kurczewska, I. (2014). Rola mediów społecznościowych w budowaniu przez markę emocjonalnych związków z odbiorcami na przykładzie kampanii Red Bull Stratos. Zarządzanie w Kulturze. 15(2). 169–179.

Lee, N., Kotler, P. (2011). Social Marketing: Influencing Behaviors for Good. USA: SAGE Publications.

Maison, D., Wasilewski, P. (2002). Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Marshall, G. (2020). What is public narrative. Pobrane z: http://comm-org.wisc.edu/syllabi/ganz/WhatisPublicNarrative5.19.08.htm#_ftn1 (01.02.2020).

Mistewicz, E. (2011). Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają. Gliwice: Helion.

Monarth, H. (2020). Nieodparta moc storytellingu jako strategicznego narzędzia biznesowego. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/nieodparta-moc-storytellingu-jako-strategicznego-narzedzia-biznesowego/1BDQj23gI (02.02.2020).

Neumeier, M. (2017). Odwracanie marki. Dlaczego teraz klienci rządzą firmami – i jak obrócić to na własną korzyść. Warszawa: Studio Emka.

Puszek, K. (2020). Jak tworzyć skuteczny storytelling, który porywa tłumy. Pobrane z: http://marketingibiznes.pl/content-marketing/jak-tworzyc-skuteczny-storytelling-ktory-porywa-tlumy (02.02.2020).

Rose, Ch. (2012). Jak wygrywać kampanie. Komunikacja dla zmian. Łódź: Instytut Spraw Obywatelskich.

Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Staniszewski, M. (2020). 7 zasad mitologizacji marki. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/7-zasad-mitologizacji-marki/DcYEUBxl (04.02.2020).

Śmigielska, G. (2012). Marketing społecznie zaangażowany – mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. 26. 459–471.

Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tarczydło, B. (2012). Kampania społeczna w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tkaczyk, P. (2020). Storytelling w marketingu. Pobrane z: http://paweltkaczyk.com/pl/storytelling-w-marketingu/ (04.02.2020).

Wasilewski, P. (2007). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Vogler, Ch. (2018). Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Źródła internetowe

Czeremski, M. (2017). Monomit – od mitu, do filmu i reklamy. Pobrane z: http://markaimit.blogspot.com/2017/04/monomit-od-mitu-do-filmu-i-reklamy.html (04.02.2020).

Fiszer, A. (2016). Storytelling, czyli bajkopisarstwo dla biznesu. Pobrane z: https://marketingdlaludzi.pl/storytelling-czyli-bajkopisarstwo-dla-biznesu/ (04.02.2020).

Ganz, M. (2007). What is public narrative?. Pobrane z: http://comm-org.wisc.edu/syllabi/ganz/WhatisPublicNarrative5.19.08.htm#_ftn1 (04.02.2020).

KampanieSpołeczne.pl (2010). Kampania społeczna – definicja Fundacji Komunikacji Społecznej. Pobrane z: http://kampaniespoleczne.pl/kampania-spoleczna-definicja-fundacji-komunikacji-spolecznej/ (04.02.2020).

Killman, A. (2018). Jak „Gwiezdne wojny” popularyzują monomit. Pobrane z: http://www.killman.pl/gwiezdne-wojny-i-monomit/ (04.02.2020).

Leksiński, M. (2019). Motyw podróży w narracji marketingowej: „pas transmisyjny” wielu uniwersalnych wartości i trend w storytellingu. Pobrane z: http://www.proto.pl/artykuly/motyw-podrozy-w-narracji-marketingowej (04.02.2020).

Maciąga, D. (2015). Opowieść, która zmienia świat. Storytelling jako narzędzie w kampanii. Pobrane z: https://issuu.com/pnrwi/docs/sk_storytelling_petycje_maciaga (04.02.2020).

Majmurek, J. (2012). Monomit w 3D. Pobrane z: https://www.dwutygodnik.com/artykul/3379-monomit-w-3d.html (04.02.2020).

Puzyrkiewicz, D. Archetypy zmiany – dopalacze przekazu marketingowego. Pobrane z: https://paweltkaczyk.com/pl/archetypy-zmiany-dopalacze-przekazu-marketingowego/ (04.02.2020).

Siarkiewicz, A. (2016). Storytelling – 5 aspektów skutecznej komunikacji CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/storytelling-5-aspektow-skutecznej-komunikacji-csr/ (04.02.2020).

Staniszewski, M. (2018). W storytellingu biznesowym sięgaj po monomit J. Campbella. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/w-storytellingu-biznesowym-siegaj-po-monomit-j-campbella/PQr76sJfY (04.02.2020).

Tkaczyk, P. Techniki storytellingu: przemiana bohatera. Pobrane z: https://paweltkaczyk.com/pl/techniki-storytellingu-przemiana-bohatera/ (04.02.2020).

Linki do spotów kampanii

P&G Thank you Mom

https://www.youtube.com/watch?v=0ruHOaHrGnQ

https://www.youtube.com/watch?v=1SwFso7NeuA

https://www.youtube.com/watch?v=rdQrwBVRzEg

Edeka Weihnachtsclip https://www.youtube.com/watch?v=V6–0kYhqoRo

Always #LikeAGirl https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

Google Search Reunion https://www.youtube.com/watch?v=gHGDN9-oFJE

Polska. Where the unbelievable happens https://www.youtube.com/watch?v=Ryrj5zkpAgc

Inner Thoughts https://www.youtube.com/watch?v=WF_HqZrrx0c

Voices https://www.youtube.com/watch?v=j0z4m3kj4oc

The Jogger https://www.youtube.com/watch?v=Ho0svfBvNPg

Dream with Us https://www.youtube.com/watch?v=QqOASjM63Lk

Dream Further https://www.youtube.com/watch?v=vhyXNkBbVSU

Athlete in Progress https://www.youtube.com/watch?v=YPaGjO8n5lg

Published

2021-06-14

How to Cite

Bielecka, A. (2021). On the Art of Storytelling: The Use of Storytelling in Social Campaigns and Commercial Advertising. Com.Press, 4(1), 68-87. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-1.261