Society on the Web: An Overview of Trends in the Use and Development of Social Media and the Internet During the COVID-19 Pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.315

Keywords:

COVID-19 pandemic, social media, Internet

Abstract

The COVID-19 pandemic forced numerous changes in many areas of human life. Society faced the challenge of adapting to the new reality. Due to the restrictions, people stayed at home and many aspects of their everyday lives moved to the Internet. Direct communication was largely replaced by remote communication, the use of digital tools increased, and social media developed and become the main ways of communication between families, members of the academic community, work colleagues, and brands with their clients. The Internet played a more significant role in maintaining interpersonal relationships than ever before. In this paper, the author reviews trends in the usage and development of social media and the Internet during the COVID-19 pandemic, with particular emphasis put on the case of Poland.

Author Biography

Marta Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marta Woźniak - doktorantka z nauk o mediach i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; absolwentka tejże uczelni na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna; autorka książki Ewangelicznie demokratyczna Polska. Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya ( Kraków 2021). 

References

Beef z koronawirusem. (2021). Taken from: https://hot16challenge.network/pl (13.05.2021).

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Czyżewski, K. Fogler, J. Gałązka, A. i inni. (2020). Raport kultura. Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie pandemii COVID-19, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Fung, B. (2020). Trump says he will ban Tik Tok. Taken from: https://edition.cnn.com/2020/07/31/tech/tiktok-trump-bytedance-sale/index.html (30.04.2021).

GUS. (2021). Jak korzystamy z Internetu 2020? Taken from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/jak-korzystamy-z-internetu-2020,5,11.html (28.04.2021).

Internetowe Konto Pacjenta pomocne w pandemii. Taken from: https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/internetowe-konto-pacjenta-pomocne-w-pandemii/ (28.04.2021)

Kang-Xing, J. Keeping People Safe and Informed About the Coronavirus, Taken from: https://about.fb.com/news/2020/12/coronavirus/ (01.05.2021).

Kemp, S. (2021). Digital 2021: Global Overview Report. Taken from: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report, (27.04.2021).

Muraszkiewicz, M. (2005). Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci. Taken from: http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/07.pdf (1.05.2021).

Parker, P. Igielnik, R. (2020). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far. Taken from: https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/ (20.11.2021)

Patient Empowerment 2020: Pandemia przyspieszyła informatyzację medycyny. Taken from: https://www.medexpress.pl/pandemia-przyspieszyla-informatyzacje-medycyny/78342 (27.04.2021).

Piechowska, M. Romanowska, S. (2020). Proces edukacji w cyfrowej przestrzeni według nauczycieli i rodziców uczniów w dobie koronawirusa Covid-19. Com.press, 3 (2). 24–37.

Przywara, B. Adamski, A. Kiciński, A. Szewczyk, M. Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology, Religions 12 (4), 18. https://doi.org/10.3390/rel12040261

Radomska, E. (2019). Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w aspekcie dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym na przykładzie Wielkiej Brytanii. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1 (64), 113–146. DOI: 10.26399/meip.1(64).2019.05/e.radomska.

Rovetta, A. Bhagavathula, A.S. (2020). Global Infodemiology of COVID-19: Analysis of Google Web Searches and Instagram Hashtags. J Med Internet Res 22(8): e20673, Taken from: https://www.jmir.org/2020/8/e20673/PDF (01.05.2021).

Różnica między telemedycyną a telezdrowiem (2018) Taken from: https://prohealthware.com/pl/difference-between-telemedicine-and-telehealth/ (01.05.2021).

Schuhler, P., Vogelgesang, M. (2014). Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i Internetu. Kraków: Wyd. WAM.

Tadeusiewicz, R. (2021). Jak powstały Instagram i TikTok. Taken from: https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/302189939-Jak-powstaly-Instagram-iTikTok.html (01.05.2021).

Tokarczuk, O. (2020, 1 kwietnia). Post na Facebooku. Taken from: https://www.facebook.com/OlgaTokarczukProfil (22.05.2021).

Wasiuta, O., Wasiuta, S. (2019). Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Sacutitate 9 (3). 19–30. DOI 10.24917/26578549.9.3.2.

What is TikTok? (2021) – The Fastest Growing Social Media App Uncovered. Taken from: https://influencermarketinghub.com/what-is-tiktok/ (30.04.2021).

Zasady zamieszczania reklam w kontekście pandemii COVID-19 – informacje. 2020. Taken from: https://www.facebook.com/business/help/1123969894625935 (14.05.2021).

WHO (2021) Infodemic. https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1 (14.11.2021)

Downloads

Published

2021-12-28

How to Cite

Woźniak, M. (2021). Society on the Web: An Overview of Trends in the Use and Development of Social Media and the Internet During the COVID-19 Pandemic. Com.Press, 4(2), 20-35. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.315