The Media in the Face of the Coronavirus Pandemic – New Trends and Challenges. Outline of the Issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.323

Keywords:

media, social communication, media ethics, COVID-19 pandemics

Abstract

The paper focuses on the problems of the media – mainly new media but also traditional ones - in the COVID-19 pandemic, particularly on the role they assumed and the new behavioral patterns of their audiences. The aim of this paper is to present the most significant issues related to the media and social communication in this period, both from the perspective of senders and receivers. It also offers a reflection on ethics regarding the media in the COVID-19 pandemic. The paper is meant to be an overview of multiple issues related to the media in the COVID-19 pandemics and is based on previously published reports, analyzes, and studies regarding this topic.

References

Borkowicz, J. (2020). Czy Kościół zawiódł swoich wiernych? Rzeczpospolita. Pobrane z: https://rp.pl/Plus-Minus/305089983-Czy-Kosciol-zawiodl-swoich-wiernych.html [dostęp: 30.08.2021].

Chlebowski, M. (2020). Media w czasie pandemii. O etycznych wyzwaniach dziennikarza czasów kryzysu. Dyskurs&Dialog, 3, 37–5. http://dyskursidialog.org/wp-content/uploads/2020/10/3Chlebowski.pdf

Chymkowski, R., Zasacka, Z. (2021). Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Pobrane z: https://bn.org.pl/download/document/1618923121.pdf [dostęp: 28.06.2021].

Demczuk, A. (2021). SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fake newsy, Słownik Języka Polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/fake-news;6368870.html [dostęp: 26.06.2021].

GlobalWebIndex (2020), Coronavirus Research April 2020. Pobrane z: https://www.globalwebindex.com [dostęp: 20.04.2021].

Grzeszak, J., Leśniewicz, F., Święcicki, I. (2020). Monitoring Gospodarki Cyfrowej. Edycja II. Pobrane z: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PIE-Monitoring-Gospodarki-Cyfrowej-2.pdf [dostęp: 28.06.2021].

Kim, H., Song, R., Kim, Y. (2020). Newspapers’ Content Policy and the Effect of Paywalls on Pageviews, Journal of Interactive Marketing, 49.

Kumor, K. (2020). Influencer marketing działa wirusowo. Branża w dobie pandemii. Pobrane z: https://morebananas.pl/sklep/ebook/influencer-marketing-w-dobie-pandemii [dostęp: 26.06.2021].

Lockdown, Cambridge Dictionary. Pobrane z: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/lockdown [dostęp: 26.06.2021].

Łukasik-Turecka, A. (2021). Sprawozdanie z webinarium pt. Eksperci w mediach – interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?. Studia i Analizy Nauk o Polityce, (1). Pobrane z: https://doi.org/10.31743/sanp.12248 [dostęp: 30.08.2021].

Palczewski, M. (2019). Fake news w polityce. Studia przypadków, Mediatization Studies, 3, 137–150. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ms_2019_3_137–150/c/7964–6862.pdf [dostęp: 30.08.2021].

Pandemia zmieniła zwyczaje konsumenckie Polaków. Pobrane z: https://pie.net.pl/pandemia-zmienila-zwyczaje-konsumenckie-polakow/ [dostęp: 28.06.2021].

Phuong, V.T., Hadzialic, S. (2020). Media ethics within the fake news challenges during the COVID-19 pandemic, Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2, 33–46. https://czasopisma.kul.pl/sanp/article/view/11465/10009.

Pleszczyński, J. (2007). Etyka dziennikarska, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Siedzimy w domu, subskrypcje rosną. Pobrane z: https://www.press.pl/tresc/61393,mediom-rosna-subskrypcje_-moga-zdobyc [dostęp: 28.06.2021].

Stanisławska, A. (2020). Lekarze, WHO i ONZ ostrzegają: pandemii COVID-19 towarzyszy »infodemia« o ogromnej szkodliwości. Pobrane z: https://crazynauka.pl/lekarze-who-i-onz-ostrzegaja-pandemii-covid-19-towarzyszy-infodemia-o-ogromnej-szkodliwosci [dostęp: 30.08.2021].

White, P. (2020). How artificial intelligence can save journalism, The Conversation. Pobrane z: https://theconversation.com/how-artificial-intelligence-can-save-journalism-137544 [dostęp: 28.06.2021].

WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID19 – 11 March 2020. Pobrane z https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [dostęp: 26.06.2021].

World Economic Forum (2020), The Future of media – a new framework for valuing content. Pobrane z: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-media-a-new-framework-for-valuing-content [dostęp: 28.06.2021].

Published

2021-12-28

How to Cite

Paszek, A., & Sitko, B. (2021). The Media in the Face of the Coronavirus Pandemic – New Trends and Challenges. Outline of the Issues. Com.Press, 4(2), 36-51. https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2.323