Implementing Internet Geography Methodology in Media Studies: The Use of Google Trends Tool in Research on Mediatization of “Polish Order”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-1.415

Keywords:

mediatization of events, Internet geography, Internet usage, Polish Order, Google Trends

Abstract

The purpose of this paper is to present how the elements of Internet geography methodology can be applied in media studies, basing on the case study of mediatization of the socio-political phenomenon of the “Polish Order”. We tested the functioning of the Google Trends tool in this type of research using keywords such as “Polish Order”, “New Polish Order”, “New Order” and setting the timeframe between January 31, 2021 and January 31, 2022.  Our analysis is an example of how to apply a multidisciplinary methodology in studying mediatization in the “new reality”.However, the study shows that Google Trends is not a sufficient tool for this type of research and requires the use of auxiliary tools that are not capable to fully representing the broad picture of the phenomenon in a multidisciplinary perspective.

References

Gao, C., Guo, Q., Jiang, D., Wang, Z., Fang, C., Hao, M. (2019). Theoretical basis and technical methods of cyberspace geography. Journal of Geographical Sciences, 29, 1949–1964. https://doi.org/10.1007/s11442-019-1698-7.

Głowacki, B. (2015). Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska. Studia Medioznawcze, 60(1), 21–32.

Goban-Klas, T. (2020). Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie, ale razem. Studia Medioznawcze, 21(4), 718–733. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.4.288.

Jabłonowski, M., Mielczarek, T. (2018). Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja. Studia Medioznawcze, 19(4), 13–27. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34.

Janc, K. (2017). Geografia internetu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Janc, K. (2019). Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 91(2), 21–37. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2 .

Jaskiernia, A. (2021). Pandemia COVID-19 i „nowa normalność” w systemie komunikowania. Wyzwania regulacyjne epoki cyfry. Media Biznes Kultura, 11(2), 9–21. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.21.011.15152.

Kępa-Mętrak, J. (2021). Jaka będzie prasa po pandemii? Próba diagnozy wstępnej (stan na styczeń 2021). Media Biznes Kultura, 11(2), 169–184. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.21.021.15162.

Kołodziejczyk, J. (2006). Mediatyzacja (rzeczywistości społecznej). W: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, s. 118–119. Kraków: Universitas.

Hepp, A., Hjarvard, S., Lundby, K. (2015). Mediatization: Theorizing the Interplay Between Media, Culture, and Society. Media, Culture & Society, 37(2), 314–324. https://doi.org/10.1177/0163443715573835.

Hess, A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce: Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McNair, B. (2011). An Introduction to Political Communication (5th ed.). Abingdon: Routledge.

Molibog, J. (2021). Polska Agencja Prasowa jako źródło informacji dziennikarskiej. W: E. Czarny-Drożdżejko (red.), Funkcjonowanie agencji prasowych: wybrane zagadnienia, (s. 41–74). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Nowina Konopka, M. (2018). Przyczynek do metodologii badań internetu, ze szczególnym uwzględnieniem geografii internetu. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, s. 341–360. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

QGIS. (n.d.) Pobrano z: https://www.qgis.org/en/site/about/index.html.

Rok 2021 w wyszukiwarce Google. (2021). Pobrano z: https://trends.google.pl/trends/yis/2021/PL/.

StatCounter GlobalStats. (2021). Search Engine Market Share Poland Jan – Dec 2021. Pobrano z: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/poland/2021.

Urząd Komunikacji Elektronicznej. (2022a). Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów: Raport z badania klientów indywidualnych. Pobrano z https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-2021-klienci-indywidualni,410.html.

Urząd Komunikacji Elektronicznej. (2022b). Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów: Raport z badania klientów instytucjonalnych. Pobrano z: https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-2021-klienci-instytucjonalni,411.html.

Wirtualnemedia.pl. (2022). Dziennikarze powielali fake newsa o rzekomych działaniach osłonowych rządu w sprawie Polskiego Ładu. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polski-lad-fake-newsy-dlaczego-i-kto-pap.

Published

2022-05-31

How to Cite

Kuliński, H., & Poznański, D. (2022). Implementing Internet Geography Methodology in Media Studies: The Use of Google Trends Tool in Research on Mediatization of “Polish Order”. Com.Press, 5(1), 24-35. https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-1.415