Metafora jako narzędzie budowania wspólnoty przez instytucje kultury

Językoznawstwo kognitywne w służbie nauki o mediach.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.476

Keywords:

metafora, językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo, metodologia

Abstract

Celem artykułu jest wykazanie przydatności językoznawstwa kognitywnego w nauce o komunikacji społecznej i mediach. Pokazujemy w nim, jak narzędzie językowe, jakim jest metafora, może zostać wykorzystane do badania zjawisk medialnych, do których niewątpliwie należą teksty produkowane przez instytucje kultury. Naszym zamiarem jest przekonanie czytelników i czytelniczki, że językoznawstwo może stanowić wnieść metodologiczny wkład nie tylko w nauki humanistyczne, ale także w nauki społeczne.

Author Biography

Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

Elżbieta Muskat-Tabakowska, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2002 – 20012 Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Anglistka, specjalista w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego i teorii przekładu. Tłumacz konferencyjny. Autorka tłumaczeń licznych tekstów literackich i historiograficznych. Jej dorobek obejmuje siedem książek z zakresu językoznawstwa i teorii przekładu oraz ponad 200 oryginalnych artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Visiting Professor na kilku europejskich uniwersytetach. Autorka programu studiów drugiego stopnia w zakresie przekładu, zakwalifikowanego do sieci European Master’s in Translation.

References

Bartmiński, J. (red.) (1999). Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.

Bartmiński, J., Tokarski R. (red.) (1998). Profilowanie w języku i w tekście. Lublin: UMCS.

Bartmiński, J., Boniecka B. (red.) (1998a). Tekst. Problemy teoretyczne. Lublin: UMCS.

Bartmiński, J., Boniecka B. (red.) (1998b). Tekst. Analizy i interpretacje. Lublin: UMCS.

Evans, V. (2009). Leksykon językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas.

Grzegorczykowa, R., Pajdzińska, A. (1996). Językowa kategoryzacja świata. Lublin: UMCS.

Lakoff, G., Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Krzeszowski, T. (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Lakoff, G. (2011). Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Tabakowska, E. (tłum.). Kraków: Universitas. ????

Langacker, R.W. (2009). Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Kraków: Universitas.

Lewicki, A., Tokarski R. (red.) (1995). Kreowanie świata w tekstach. Lublin: UMCS.

Tokarczuk, O. (2019). Wykład noblowski. Pobrane z: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf [dostęp: 6.04.2021].

Tabakowska, E. (2011). W co przechodzi ludzkie pojęcie? (s. 199–213). [w:] J. Bremer, A. Chuderski (red.), Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat, Kraków Universitas.

Tabakowska, E. (1999). ‘Pobłądzić po malowniczych zakątkach Starego Miasta’: semantyka polskiego przyimka po i przedrostka po (s. 269–278). [w:] M. Brzezina, H. Kurek (red.). Collectanea Linguistica in Honorem Casimiri Polański. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Netografia

https://www.dwutygodnik.com/artykul/3149-krazenie-kultury.html

https://mik.krakow.pl/misja/

https://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/

https://www.facebook.com/watch/?v=1585832424910848

https://kulturawrazliwa.pl/o-projekcie/

https://kulturawrazliwa.pl/wiedza/instytucja-przyjazna-sensorycznie/

https://mnk.pl/cykle/moc-muzeum9?jhg

https://mnk.pl/cykle/siec-na-sztuke

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1

https://www.facebook.com/watch/?v=417579109212040

https://www.nck.pl/en/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci

https://ckirladek.pl/events/magia-minionych-lat/

Published

2022-12-31

How to Cite

Majewska, M., & Tabakowska, E. (2022). Metafora jako narzędzie budowania wspólnoty przez instytucje kultury: Językoznawstwo kognitywne w służbie nauki o mediach . Com.Press, 5(2), 74-89. https://doi.org/10.51480/compress.2022.5-2.476