Man, society and space – comparative analysis of strategies for illustrating coverage of fighting poverty in China in the English- and Chinese-language service of Chinadaily.com.cn in the years 2016-2021

Authors

  • Yan Miao Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.510

Keywords:

CHINESE MEDIA, CHINA’S PUBLIC DIPLOMACY, CHINA’S FIGHT AGAINST POVERTY POLICY, CHINA’S STORYTELLING, CHINA DAILY, MEDIA CONTENT ANALYSIS

Abstract

On February 25, 2021, China officially declared victory in the fight against poverty, which means that extreme poverty has been overcome in China. Correspondingly propagating of the program and its realization in the international community has become an important aspect of China's storytelling in public diplomacy, in which media and the possibility of conveying specific content through them played a key role. The article presents the results of a comparative analysis of the content of illustrations accompanying coverage about China's fight against poverty, published in the years 2016-2021 in the English- and Chinese-language service of Chinadaily.com.cn, which is the largest English-language news portal of China. The results of the research show different strategies for illustrating of coverage of fighting poverty in China adopted by the editorial board of China Daily in presenting the researched topic towards foreign and domestic recipients. The obtained results allow to indicate the differences in the way of illustrating of the poverty eradication policy in both services of China Daily, as well as to identify the image of this policy that China wants to convey to the world through the media.

References

Borówczak, J. (2022). Toskańskie opowieści, W: A. Szymańska (red.), Wspólny mianownik. O dobrych praktykach i wspólnocie wartości w dyplomacji publicznej i brandingu kraju (s. 291–309), Kraków: Wydawnictwo TOC.

Fan, X. (2021). Chińska walka z ubóstwem. Studia Orientalne. 1(19), 141–148. doi.org/10.15804/so2021112.

Hunt, A. (2016). Public Diplomacy: what it is and how to do it?. New York: The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

Jing, X., Zhao, J. (2021). The Basic Experience of the Chinese Communist Party’s Centennial Political Communication, Party and government research, 5, 22–33.

Ociepka, B. (2012). Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego. Przegląd Strategiczny, 1, 129–140.

Skrobich, L. (2016). Content marketing jako jeden z kluczowych elementów nowoczesnej strategii marketingowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 84–92.

Szymańska, A. (2009). Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników. Zeszyty Prasoznawcze, 3–4, 42–57.

Szymańska, A. (2014). Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa: szkic teoretyczny. Zeszyty Prasoznawcze, 2 (218), 273–292. doi:10.4467/2299-6362PZ.14.015.2336.

Xu, J. (2014). Konieczność rozszerzenia chińskiej dyplomacji publicznej w nowej erze. Journal of Chongqing Jiaotong University (Social Sciences Edition), 14(5), 111–114.

Zhao, Y. (2012). Understanding China’s Media System in a world historical context, W: D. Hallin, P. Mancini (red.), Comparing Media Systems Beyond The Western World (s. 143–173), Cambridge: Cambridge University Press.

Źródła internetowe

Chińska Rada Państwa (2021). White Paper: Poverty Alleviation: China’s Experience and Contribution. Pobrane z: http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202104/06/content_WS606bc77ec6d0719374afc1b9.html (19.12.2022).

Decyzja Komitetu Centralnego KPCh i Rady Państwa w sprawie wygrania walki z ubóstwem (2015). Pobrane z: http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/07/content_5020963.htm (12.19.2022).

Dyplomacja publiczna. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-publiczna (19.12.2022).

Działania na rzecz wdrożenia systemu odpowiedzialności za walkę z ubóstwem (2016). Pobrane z: http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/17/content_5120354.htm (19.12.2022).

Gao, T., Chai, X. (2021). Xi Jingping: Rozpowszechnienie chińskiego storytellingu i głosu, Qiushi. Pobrane z: http://www.qstheory.cn/zhuanqu/2021-06/02/c_1127522386.htm (dostęp: 09.01.2023).

Kampania 17 celów. Pobrane z: https://kampania17celow.pl/cel-1-koniec-z-ubostwem/ (19.12.2022).

Mao, Y., Jiang, Y. (2022). Walka z ubóstwem i rewitalizacja obszarów wiejskich: Ścieżka rozwoju obszarów wiejskich o specyficznej dla Chin charakterystyce, Trybuna, Pobrane z: https://trybuna.info/swiat/walka-z-ubostwem-i-rewitalizacja-obszarow-wiejskich-sciezka-rozwoju-obszarow-wiejskich-o-specyficznej-dla-chin-charakterystyce/ (19.12.2022).

Xi Jinping uroczyście oświadcza, że Chiny odniosły powszechne zwycięstwo w walce z ubóstwem (2021). Pobrane z: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-02/25/c_1127137845.htm (19.12.2022).

Published

2023-08-03

How to Cite

Miao, Y. (2023). Man, society and space – comparative analysis of strategies for illustrating coverage of fighting poverty in China in the English- and Chinese-language service of Chinadaily.com.cn in the years 2016-2021. Com.Press, 6(1), 82-99. https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.510