A discussion group on Facebook Messenger as a space for organizing help for refugees from Ukraine - covert participant observation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.514

Keywords:

Facebook, Messenger, Ukraine, volunteering, management

Abstract

This article tries to fill the gap in the literature on the use of Facebook Messenger as a space for organizing help in the event of an international crisis - which is the war in Ukraine. The aim of the study is to answer the question whether Messenger was an effective tool for organizing the work of a group of spontaneously gathered volunteers in the initial phase of this crisis. To find the answer, the method of covert participant observation, categorization of chat content and a quantitative method were used to determine the number of group members and their activity. It turned out that Facebook Messenger allows you to support the organization of the group and coordinate its tasks, but it generates limitations listed in the text of the article and is not a tool that satisfies all communication needs.

References

Bijak, K., Kleka, P. (2021). Relacje online. Ekstrawersja i inteligencja emocjonalna w kontekście wybranych aspektów komunikacji internetowej. Człowiek i Społeczeństwo, 51, 198–203. doi.org/10.14746/cis.2021.51.10.

Czechowska, L., Bäcker, R., Gadomska, G., Gajda, J., Gawron-Tabor, K., Giedz, M., Wojciechowska, J. (2016). Metodologia badań politologicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Czuj, M., Prokop, D., Grabczuk, Ł. (2022). Dołhobyczów pomaga Ukrainie | Facebook. Pobrane z: Dołhobyczów pomaga Ukrainie. Pobrane z: https://www.facebook.com/groups/370459524616950 (2.04.2022).

Frączkowski, K., Janiak, A. M., Kosakowski, J., Kruk, M., Mastalerz, M. W., Stankowska, A. (2016). Zarzadzanie zespołami projektowymi. Warszawa: Texter.

Gemius (2023). Wyniki badania Mediapanel za styczeń 2023. Pobrane z: https://media-panel.pl/pl/aktualnosci/wyniki-badania-mediapanel-za-styczen-2023/ (8 lutego 2023).

Gogolek, W., Adamowski, J. W. (2010). Komunikacja sieciowa: Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR.

Jayasekara, P. K. (2019). Role of Facebook as a disaster communication media. International Journal of Emergency Services, 8(2), 191–204. Pobrane z: https://doi.org/10.1108/IJES-04-2018-0024/FULL/XML.

Kandefer, K., Nadskakuła, O. (2017). Komunikacja w zarzadzaniu projektami. Warszawa: CeDeWu.

Kierzkowska, M. (2023). Sharenting – pomiędzy prawem rodzica do wyrażania siebie w mediach społecznościowych a ochroną prywatności dziecka. Kultura i Wychowanie, 22(2), s. 41–55. doi: 10.25312/2083-2923.22_04mk.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. (2022). APEL do firm transportowych i przewoźników! Potrzebne wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy z punktów przygranicznych. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/kgpsp/apel-do-firm-transportowych-i-przewoznikow-pilnie-potrzebne-wsparcie-w-transporcie-uchodzcow-z-ukrainy-z-punktow-przygranicznych-do-miejsc-pobytu-na-terenie-polski (2.04.2022).

Kubacka-Jasiecka, D. (2014). Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 19(2), 159–170. Pobrane z: https://doi.org/10.14691/CPPJ.19.2.159.

Lamri, J. (2020). Kompetencje XXI wieku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Levinson, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lu, X. (2018). Online communication behavior at the onset of a catastrophe: An exploratory study of the 2008 Wenchuan earthquake in China. Natural Hazards, 91(2), s. 785–802. doi: 10.1007/s11069-017-3155-1.

Łukaszewska-Bezulska, J. (2022). Znaczenie mediów społecznościowych w pierwszych tygodniach po inwazji Rosji na Ukrainę. W: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy. Working Paper Katedry Polityki Społecznej (s. 62–70). Warszawa.

Maśloch, P., Prusinowski, J. (2022). Kryzysy migracyjne w XXI wieku – zarządzanie i skutki na poziomie lokalnym. W: Jędrzejewska J., Szymczyk P. (red.). Ekonomiczne, kulturowe i społeczne aspekty migracji. Pobrane z: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/44734865-ABB8-7D75-BF64-0B711CC56AC2.

Mazur, J., Nowaczewska, A., Łukiewicz, K., Majerska, M., Czarnecka-Sobczak, B., Tor, A. (2022). Hrubieszów pomaga Ukrainie | Facebook. Pobrane z: Hrubieszów pomaga Ukrainie, Pobrane z: https://www.facebook.com/groups/446233763955855 (2.04.2022).

Mroczko, F. (2014). Jakościowe metody badań: Obserwacja naukowa. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 26(1), s. 65–78.

Ntonja, M., Ashawa, M. (2020). Examining artifacts generated by setting Facebook Messenger as a default SMS application on Android: Implication for personal data privacy. Security and Privacy, 3(6). doi: 10.1002/spy2.128.

Pietrzyk, S. (2021). Zarządzanie wiedzą w zespołach zdalnych. Studium przypadku COVID-19. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 32–40. doi.org/10.33226/0032-6186.2021.3.5.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne. (2012). Kodeks Etyki Socjologa. Pobrane z: https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf.

Przywara, B., Leonowicz-Bukała, I. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna. Zeszyty Prasoznawcze, 63, 9–32. doi.org/10.4467/22996362PZ.20.019.12090.

Rajczyk, R., Piechota, G. (2017). Media społecznościowe w protestach politycznych na przykładzie ukraińskiej rewolucji godności. W: D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii (s. 21–34). Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.

Saito, K. (2012). TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Disaster and Social Media: A Chronological Overview. The International Review of Information Ethics, 18, s. 30–39. doi: 10.29173/irie301.

Smoder, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia. Polityka Społeczna, 566–567(5–6), 26–35. doi: 10.5604/01.3001.0015.2582.

Straż Graniczna [@Straz_Graniczna] (2022, 17 marca). Od 24.02 do PL z UA wjechało już 1,97 mln uchodźców [Tweet]. Twitter. Pobrane z: https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1504485299480498186.

Szymańska, J. (2022). Exodus uchodźców z Ukrainy jako wyzwanie dla Unii Europejskiej. Biuletyn PISM, 42, 1–2.

Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2008). Mass media: Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wójtowicz, M. (2019). Facebook jako współczesne narzędzie komunikacji i kreatywności językowej. W: K. Burska, B. Cieśla (red.), Kreatywność językowa w komunikacji internetowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi.org/10.18778/8142-463-9.14.

Wywrocka, A., Makochon, A. (2022). Hrebenne Pomaga | Facebook. Pobrane z: Hrebenne Pomaga Pobrane z: https://www.facebook.com/groups/2472803292857257 (2.04.2022).

Żołędowski, C. (2022). Nowi uchodźcy w Europie. Przemieszczenia zewnętrzne z Ukrainy między 24.02. i 24.03.2022 r. W: Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy. Working Paper Katedry Polityki Społecznej (s. 4–9). Warszawa. Pobrane z: https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Kryzys-uchodzczy-2022-raport-KPS.pdf.

Published

2023-08-03

How to Cite

Kot, M. (2023). A discussion group on Facebook Messenger as a space for organizing help for refugees from Ukraine - covert participant observation. Com.Press, 6(1), 50-71. https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.514