The National Recovery and Resilience Plan in the Polish media. Analysis of Twitter posts

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.519

Keywords:

content analysis, media, NRP, Twitter, TVN24, TVP Info

Abstract

The purpose of this article is to analyze the content of posts about the National Reconstruction Plan (NRP) published on Twitter. The two largest news stations in Poland were subjected to observation: TVP Info and TVN24. The theoretical part presents selected issues concerning the social network itself, media pluralism and possible areas for conducting media content analysis. The empirical part uses qualitative research methodology. The technique used was media content analysis based on a previously developed categorization key. This made it possible to identify the dynamics of discourse, opinion writers and thematic threads that were taken up on the Twitter.

References

CBOS, Komunikat z badań: Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych, nr 106/2021. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_106_21.PDF (13.03.2023).

Cymanow-Sosin, K., Drożdż, M. (2019). Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info. Media Biznes Kultura, 1(6), 23–41. Pobrane z: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4973.

Do Rzeczy (2022). Buda: Kamienie milowe i całe KPO można renegocjować. Pobrane z: https://dorzeczy.pl/opinie/374401/buda-renegocjacja-kamieni-milowych-jest-mozliwa.html (17.11.2022)

Hellmueller, L., Mellado, C. (2016). Watchdogs in Chile and the United States: Comparing the networks of sources and journalistic role performances. International Journal of Communication, 10(1), 3261–3280.

Kamiński, A. (2022). Geneza obecnego wzrostu inflacji jest złożona. Pobrane z: https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8573771,inflacja-geneza-obecnego-wzrostu-inflacji.html (20.11.2022).

Kim, Y.M. (2015). The convergence of politics and entertainment: The politics of personal concern. In: G. Graham, A. Greenhill, D. Shaw, C.J. Vargo (eds.), Content is King: News Media Management in the Digital Age (s. 53–69), London: Bloomsbury Academic.

Kopeć-Ziemczyk, K. (2020). Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku [rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski]. Repozytorium UW.

Kotras, M. (2013). Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W Sieci” i „Polityka”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (46), s. 89–109.

Kurdupski, M. (2022). TVP1 liderem, TVP2 wyprzedziła TVN. Rekordowy sierpień TVN24. Pobrane z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-telewizji-sierpien-2022-tvp1-lider-rekord-tvn24-tvp-info (12.10.2022).

Lasiuk, P. (2022). „Dobra zmiana” w dyskursie prawicowych tygodników opinii [rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski]. Repozytorium UW.

Martens, A., Leonowicz-Bukała, I. (2016). Twitter jako gra dziennikarska online –popularność kontra efektywność, czyli propozycja indeksu skuteczności graczy. W: Gackowski T., Brylska K. (red.), Gry w komunikacji (s. 97–112), Warszawa: Aspra.

Mellado, C. (2015). Professional roles in news content: Six dimensions of journalistic role performance. Journalism Studies, (4), 596–614.

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press.

O Krajowym Planie Odbudowy – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl. (b.d.). Krajowy Plan Odbudowy. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo.

Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy, Kraków: Prasa-Książka-Ruch.

Secler, B., Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Narożna, D., Adamczewska, K. (2017). Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 32(2), 167–185. doi.org/10.18778/1505-9057.32.13.

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., Narożna, D. (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne. Przegląd Politologiczny, (1), 127. doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9.

Komunikaty opublikowane w serwisie Twitter

Arłukowicz, B. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1534228041651654661 (3.10.2022).

Baniak, R. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1555067222246260737.

Czarnek, P. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1537137337867567105 (2.10.2022).

Engels, D. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1560893199358595072 (2.10.2022).

Grosse, T. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1557736677174816768 (2.10.2022).

Hołownia, S. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1534954309682601984 (3.10.2022).

Janicki, M. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1546079579424669702 (3.10.2022).

Kaczyński, J. (2022a). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1536774870926770178 (3.10.20220).

Kaczyński, J. (2022b). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1574016056347303937 (2.10.2022).

Kumoch, J. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1532261591433064450 (02.10.2022).

Kuźmiuk, Z. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1557431847990480897 (2.10.2022).

Michalski, P. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1556224891267039232 (3.10.2022).

Morawiecki, M. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1534872066188509185 (3.10.2022).

Müller, P. (2022). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1532297862012407808 (2.10.2022).

Redakcja TVP Info (2022a). Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1556268890681999365 (2.10.2022).

Redakcja TVP Info (2022b). Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1557736677174816768 (2.10.2022).

Redakcja TVP Info (2022c). Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1564329776688545794 (2.10.2022).

Redakcja TVP Info (2022d). Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1534772786627063809 (4.10.2022).

Redakcja TVN24 (2022a). Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1532244663813431297.

Redakcja TVN24 (2022b). Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1554802706388336643.

Steinhoff, J. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1573186615005966336 (4.10.2022).

Suski, M. (2022a). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1534089749958377472 (3.10.2022).

Suski, M. (2022b). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1539515194900193280 (2.10.2022).

Tomczyk, C. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1532059741601828864 (3.10.2022).

Tusk, D. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1532596203053010944 (3.10.2022).

TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1533542868740186114 (02.10.2022).

Wawrykiewicz, M. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1533868634824646658 (4.10.2022).

Wielowieyska, D. (2022). Oficjalny profil TVN24. Pobrane z: https://twitter.com/tvn24/status/1543539951769468930 (3.10.2022).

Ziobro Z. (2022a). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1565991575351615490 (2.10.2022).

Ziobro, Z. (2022b). Oficjalny profil TVP Info. Pobrane z: https://twitter.com/tvp_info/status/1561733051364872194 (2.10.2022).

Published

2023-08-03

How to Cite

Molibog, J. (2023). The National Recovery and Resilience Plan in the Polish media. Analysis of Twitter posts. Com.Press, 6(1), 24-48. https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-1.519