The Pilot Genre Pattern of Internet Reportage

Authors

  • Patryk Szklarz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-2.621

Keywords:

Internet reportage, journalistic genology, online journalism, reportage, online media, genological analysis, online genres

Abstract

This article analyses online reportage on the basis of Maria Wojtak’s method of genological analysis. The aim was to check whether it represents a revolution, destruction, or evolution of traditional reportage, the features of which were described in the first part of the article. In the second part, 12 selected digital reportages were analysed in 4 aspects: structural, pragmatic, cognitive and stylistic. This was used to create a canonical pattern of online reportage and to place the genre in its proper place in journalistic genology, and online journalism.

References

Akram, S. (2017). Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków? Acta Humana, 8, 61–72.

Augustyn, K. (2021). Rola reportażu i jego miejsce na polskim rynku książki w pierwszych dekadach XXI wieku. Zagadnienia rodzajów literackich, 64(140), 95–114.

Bonyadi, A. (2012). Genre analysis of media texts. Procedia – Social and Behavioral Sciences 66, 86–96.

Czapliński, P. (2019). Gatunek orientacyjny. Reportaż polski na przełomie XX i XXI wieku. Teksty drugie, 6, 19–41.

Frukacz, K. (2015). Pogranicza reportażu – dawne i nowe. W: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. t. 5, Gatunek a granice (s. 419–426). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Furman, W., Kaliszewski, A., Wolny­‑Zmorzyński, K. (2006). Gatunki dziennikarskie: teoria – praktyka – język. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Jakubas, A. (2018). Reportaż wirtualny. Nowe dziennikarstwo internetowe. W: M. Hopfinger, Z. Ziątkek, T. Żukowski. Literatura bez fikcji Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy 3 (s. 129–150). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Krieken van, K. (2018). Multimedia Storytelling in Journalism: Exploring Narrative Techniques in Snow Fall. Information, 9(5), 1–14.

Łukaszewska, R. (2020). Reportaż multimedialny „Gazety Wyborczej” w perspektywie genologii multimedialnej i badań nad e-literaturą. Studia i Perspektywy Medioznawcze, 2, 69–80.

Outriders (b.d.), O nas, https://outride.rs/pl/o-nas/.

Prysłopski, M. (2014). „Boskie Światło” – pierwszy w Polsce reportaż interaktywny, Plio, https://www.plio.pl/article/boskie-swiatlo-pierwszy-w-polsce-reportaz-snowfall-53.html.

Szymoniak, K. (2008). Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy. Język, Komunikacja, Informacja, 3, 121–138.

Tabaszewska, J. (2019). Forma i fakt. Wyzwania współczesnego reportażu. Teksty drugie, 6, 9–18.

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojtak, M. (2014). Genologiczna analiza tekstu. Prace Językoznawcze, 16, 63–71.

Wojtak, M. (2023). Realizacja reguł gatunku w formie kolekcji w konkretnym przewodniku. Prace językoznawcze, 25(3), 89–105.

Wolny­‑Zmorzyński, K. (2003). Reportaż a feature – próba charakterystyki porównawczej. Zeszyty prasoznawcze, 173/174, 68–76.

Wolny­‑Zmorzyński, K. (2020). Reportaż i artykuł wiralowy – dziś!. W: A. Cieślikowa, P. Płaneta (red.), Od modernizacji do mediosfery: meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi (s. 365–380). Kraków: Instytut dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Woźniak, W. (2010). Gatunek w sieci. W: K. Wolny­‑Zmorzyński, W. Furman. Internetowe gatunki dziennikarskie (s. 53–61). Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne.

Żyrek­‑Horodyska, E. (2018). Reportaż intermedialny Jacka Hugo­‑Badera i Filipa Springera. Teksty drugie, 5, 372–391.

Żyrek­‑Horodyska, E. (2019). Intermedialny, transmedialny, multimedialny. Reportaż wobec cyfrowej mediamorfozy. Teksty drugie, 6, 251–267.

Published

2024-02-01

How to Cite

Szklarz, P. (2024). The Pilot Genre Pattern of Internet Reportage. Com.Press, 6(2), 6-31. https://doi.org/10.51480/compress.2023.6-2.621